KTG Enerji

Harmonik Filtre Dirençleri

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte artan güç elektroniği ekipmanlarının (HVDC, SVC vb) kullanımı, ark ve endüksiyon ocakları gibi lineer olmayan yükler elektrik şebekelerinde harmonik adı verilen şebeke frekansından farklı büyüklüklerin oluşmasına ve güç kalitesinin düşmesine neden olmuştur.

Teknik Özellikler:

 • 36 kV’a kadar farklı gerilimlerde uygulanabilir
 • Zor saha koşullarına uygun, oksitlenme ve korozyona karşı dayanıklı, sıcaklık artışında direnç değişimi düşük, self endüktansı düşük paslanmaz direnç malzemesi
 • Yüksek sıcaklık ve ani aşırı akımları karşılayabilen özel mekanik ve elektriksel tasarım
 • IEC 60071-1 standardına ve CIGRË WG 14.30 Bölüm 17 Dirençler ve diğer özel şartnamelere uygun tasarım ve test
 • Giriş terminali ve toprak arası, çıkış terminali ve toprak arası ile giriş – çıkış terminalleri arası izolasyon seviyesine uygun, topraktan yalıtılmış yapı

Direnç Elemanı:

 • Nominal akıma uygun kesitte düşük endüktanslı, yay sarım, kenar sarım ya da ızgara direnç elemanları
 • Yüksek sıcaklıklarda kesintisiz elektriksel sürekliliği sağlayabilen tamamen modüler, bükümlü ve paslanmaz cıvata bağlantılı yapı
 • Seri ve/veya paralel bağlantıya uygun, bükümlü ve üst üste bindirilmiş, yüksek kesit ve çok düşük kontak direnci terminal bağlantıları sayesinde aşırı akımlar için yüksek geçirgenlik
 • Geniş yüzeyli steyatid buşing ve M16 bağlantı gijonu kullanımı sayesinde yüksek dahili izolasyon ile sarsıntı ve sarkmalara karşı yüksek mekanik dayanım
 • Aşırı akımın termal ve mekaniksel etkilerini tüm yüzeye yayacak özel tasarlanmış ızgara direnç yapısı

Kabin:

 • Harici kullanıma ve mükemmel soğumaya uygun standart IP23 Koruma Derecesi
 • Standart sıcak daldırma galvaniz sac
 • Yan yana ve üst üste montaja uygun karkas yapısı
 • İzolasyon seviyesine uygun yandan ya da üstten buşing ile giriş ve çıkış
 • Karkasa monte edilmiş direnç blokları sayesinde tamamı modüler, alttan ve üstten kaldırmaya uygun esnemeyen güçlü kabin tasarımı
 • Üst üste bindirilmeyen, her biri bağımsız olarak karkasa montajlanmış direnç blokları sayesinde sahada istenilen bloğa erişim ve bakım kolaylığı
 • Korozyona dayanıklı taşıma halkaları ve bağlantı elemanları
 • Paslanmaz ürün ve uyarı etiketleri

Opsiyonlar:

 • İstenilen endüktans sınırında imalat
 • Paslanmaz, alüminyum kabin
 • İstenilen renk kodunda boyalı kabin
 • Üstten veya yandan buşingle giriş – çıkış
 • Zorlu saha koşullarına uygun modüler yükseltme ayakları
 • Yüksek rakımda çalışmaya uygun özel tasarım

Detaylar