KTG Enerji

Güç Dirençleri

RC Sönümleme Filtre Sistemleri

RC Sönümlendirme Filtreleri, özellikle endüktif bileşeni yüksek yüklerin anahtarlanması sonrası ortaya çıkabilecek gerilim yükselmelerini engelleyecek, temelde birbirine seri olarak olarak bağlı kapasitör ve direnç grupları ile uygun aşırı gerilim koruyucu elemanların kullanım yerine özgün olarak boyutlandırıldığı bir üründür.

Bir anahtarlama olayı sonrasında endüktif bileşeni yüksek akımların ani olarak kesilmesi durumunda devre elemanlarının terminal noktalarında aşırı gerilimler oluşabilmektedir. Bundan dolayı, elektrik sistemi techizatında oluşabilecek muhtemel yalıtım bozulması kaynaklı arızaları engellemek için yüksek frekanslı geçici aşırı gerilim darbe sönümleyiciler, bir diğer deyişle RC Sönümlendirme filtreleri kullanılmaktadır. Bu cihazlar, anahtarlanan şönt reaktöre veya diğer endüktif yüklere (motor, generatör, transformatör, vs) paralel olarak bağlanmak suretiyle düşük yükselme süreli ancak yüksek genlikli gerilim darbelerine veya geçici aşırı gerilimlere karşı korunma sağlamaktadır. RC filtrelerin kullanılması neticesinde akım anahtarlaması kaynaklı aşırı gerilim yükselmeleri sınırlandırılmakta ve oluşacak muhtemel gerilim salınımları güvenli bir şekilde sönümlendirilmektedir.

Ürün Avantajları

 • • İzolasyon arızasının oluşmasını engeller,
 • • Trafo, şönt reaktör ve kesici ömrünü uzatır,
 • • Devre kesicinin ön darbe (pre-strike), yeniden çarpma (re-strike) ve yeniden ateşleme (and re-ignition) olasılığını azaltır,
 • • Geçici ani tepe (transient) Gerilimlerinin büyüklüğünü ve darbe hızını azaltır,
 • • Rezonans transientlerini sönümler,
 • • Yalıtım arızalarından kaynaklanan üretim kesintilerini azaltır,
 • • Kolay kurulum yapılır.
 • • Ucuz maliyetli, ergonomik ve entegre bir çözümdür.
Uygulama Alanları

 

 • Büyük motorlar ve fanlar
 • Generatörler
 • İndüksiyon ve ark ocakları
 • Sönt reaktörler
 • Kuru tip transformatörler
 • Pompalar
 • Motor-Generatör Setleri
 • Kırıcılar ve Değirmenler
 • Maden ocakları
 • Soğutma tesisleri
 • İndirici ve Dağıtım Merkezleri
 • Yardımcı Besleme Sistemleri

Detaylar